تبلیغات
♥دفتر خاطرات پرتقالی♥ - حرکتـــــــــــــ ♥دفتر خاطرات پرتقالی♥ - حرکتـــــــــــــ
http://www.uplooder.net
حرکتـــــــــــــ 
امروز جمعه ، ساعت 12 ظهر

بروبچ بسکت بالی به سمت سنندج حرک کردند

ساعت 12 و 10 دقیقه بود که شوخان زنگ زد گفت تو اتوبوس هستیم


بعد نیم ساعتی حرف زدیم دوباره وقتی رسیدن فرناز زنگید بهم گفت


فردا هم مسابقه دارن


امیدورام ببرن

     
×CM()   

https://www.uplooder.net/img/image/38/5774100f8834c7543aec120d985f983e/webhamiar.png