حرکتـــــــــــــ
پنجشنبه 21 بهمن 1395 × 06:49 ب.ظ   
امروز جمعه ، ساعت 12 ظهر

بروبچ بسکت بالی به سمت سنندج حرک کردند

ساعت 12 و 10 دقیقه بود که شوخان زنگ زد گفت تو اتوبوس هستیم


بعد نیم ساعتی حرف زدیم دوباره وقتی رسیدن فرناز زنگید بهم گفت


فردا هم مسابقه دارن


امیدورام ببرن

   
عــآبیـ✌ :| × Comment()