روز چاومـــ
شنبه 23 بهمن 1395 × 02:46 ب.ظ   

سلام خوبید؟

عاقا امروز که از مدرسه اومدم

فوری زنگ زدم بچه ها

هیچ کدوم جواب ندادن

اولش گفتم حتما مسابقه اند

ولی بعدش تا ساعت9 همش زنگ
میزدم جواب نمی دادن

دیگه کم کم ترسیده بودم

تا اینکه ساعت 9 و نیم فری زنگ زد

گفت تمرین میکردن چون فردا فیناله با مریوان

یا اول میاریم یا دوم

تا حالا که هیچ باختی نداشتیم

وایی ببینیم چی میشه

البته فردا که تعتیله(باش داشیتم):)


   
عــآبیـ✌ :| × Comment()