تبلیغات
♥دفتر خاطرات پرتقالی♥ - ورود دو عضو جدید(پرند و ساسی) ♥دفتر خاطرات پرتقالی♥ - ورود دو عضو جدید(پرند و ساسی)
http://www.uplooder.net
ورود دو عضو جدید(پرند و ساسی) 
دوتا رفیق جدید هم به گروه دوستیمون پیوستند:

پرند زینلیـــ و ساینــآ حسامیـــ

از طریق طرح جابر که با بیتا و مسی همگروهی هستند

 به اکیپ ما پیوستند

البته از قدیم قدیما باهاشون دوست بودیم

طرح جابر بن حیان تو مدرسه داشتیم

که کلاس ما اصلا شرکت نکردیم و مشغول درس شدیم

ولی کلاس بروبچ(ب) همه شرکت ککنده ها از اونجا بودن

دوهفته است دارن رو طرحشون کار میکنند

اعضای اصلی این طرح:

بیتا عبدویــ-ساینــآحسایـ-پرند زینلیــ و مسلمهــ شهید یـ

بودند ولی  سارینا نهادی و اسرا عزیزی کانی جونم

کلی بهشون کمک کردند

منم نظارت داشتم و بهشون انگیزه میدادم

و اون یکی عضو اکیپمون :فــرناز یاعلیـــ

با همگروهی هاش یه طرح دیگع داشتن

که من اصلا نتونستم برم پیششون

کار هر دو عالی بود و کلی زحمتت کشیدن

 اما مال بیتا اینا یکمی خوشکلتر بود

طرحا رو فرستادن ببینم چی میشه


امیدوارم هر دو برنده باشن چون زحمت زیاد کشیدن

     
×CM()   

https://www.uplooder.net/img/image/38/5774100f8834c7543aec120d985f983e/webhamiar.png