تبلیغات
♥دفتر خاطرات پرتقالی♥ - عِدتون موبارکــ_باباییــ:( ♥دفتر خاطرات پرتقالی♥ - عِدتون موبارکــ_باباییــ:(
http://www.uplooder.net
عِدتون موبارکــ_باباییــ:( 

صَلآم رُفَقــآ

تعتیلاتــ نوروزُ  بهـِ دانشــ آموزآ تَبریک می گَمــ

سالــِ نُــو مُبــآرَکــ

بهــِ اُمیدهـِ یهـِ سالهـِ عالیــ

و اتفــآقـات خوبــ برایــ هَمَمونــ:

اگهـ تو سالیــ کهــ گُذَشتــ
グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字

رو مختونــ راه رفتمــ
グーミーズ新着です!(b^ー°)9月19 のデコメ絵文字

با اعصابتونتـ باز ی کَردَمــ
*グーミン* のデコメ絵文字

مَغتونو خوردَمــ
グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字

دیونهــ اتونــ کَردمـ
整理 のデコメ絵文字

خواستَمــ بِگَمــ:
グーミーズ のデコメ絵文字

تو سال جَدید هَمــ بَرنامهــ هَمینهـ


مَنــ تعتیلــآتــ میـ رَمــ مُســآفِرَتــ

 بَرآیــ هَمینــ  نیستَمــ

یــآ خِیــلیــ کَمــ هَستَمــ

میــ دونَمــ بَراتونــ خیلیـ سَختهــ

پَســ کــآمِنتــ بِدیــد واسَمــ

 وَ فَرآموشَــمــ نَکُنیــد

خیلیــ دِلَمــ واسهــِ  هَمهــ تــونــ تَنگیدهــ میشهــ#ملیکــآاَک که رفتهــ

#نِگــارَکــ

#رضوانک

#غزلک

#پریا اَکــ

#حنانه اک

#مهتابک

# فاطمهـِ ساداتــ اَکــ

#نَسیــمَکــ

(این ک ها هم از خودمع)

کــآمِنتــ نَشهــ فَراموشــ

آهنگ وبمم گذاشتم تا در نبودم براتون کیف کنید:

 اهنگ تنهایی از سوگند:)

دوستت تون دارم زیادیی     
×CM()   

نمایش نظرات 1 تا 30
https://www.uplooder.net/img/image/38/5774100f8834c7543aec120d985f983e/webhamiar.png