تبلیغات
♥دفتر خاطرات پرتقالی♥ - بعدِ 1مـاهـ:) ♥دفتر خاطرات پرتقالی♥ - بعدِ 1مـاهـ:)
http://www.uplooder.net
بعدِ 1مـاهـ:) 
صَلآم:)

بَعدِ 1 مـاه اومَدَمــ:)

مِرسیـ کهـ به یـادَم بودید:)

خوبــ اتفـآقات زیادیــ افتاد که باید بِگَمــ:)

از آزمون تیزهوشـآن گرفته تا اردوی آخر سال:)

فردآ اردو میریمــ:)

پس فعلآ برم بخوابَمـ:)

بابای(:

     
×CM()   

https://www.uplooder.net/img/image/38/5774100f8834c7543aec120d985f983e/webhamiar.png