تبلیغات
♥دفتر خاطرات پرتقالی♥ - اول مهر از رگ گردن به ما نزدیک تر استـ:| ♥دفتر خاطرات پرتقالی♥ - اول مهر از رگ گردن به ما نزدیک تر استـ:|
http://www.uplooder.net
اول مهر از رگ گردن به ما نزدیک تر استـ:| 
http://up.vbiran.ir/uploads/21166141098169626275_15.pngدرود!http://up.vbiran.ir/uploads/21166141098169626275_15.png

http://up.vbiran.ir/uploads/38466142865610228921_43103141098170245152_48.pngسلام دوستان گرامیhttp://up.vbiran.ir/uploads/38466142865610228921_43103141098170245152_48.png

http://up.vbiran.ir/uploads/17933141098170238351_46.pngمرسی از همه تون http://up.vbiran.ir/uploads/17933141098170238351_46.png

http://up.vbiran.ir/uploads/36016143480345435406_2.pngو خیلی خیلی ببخشید منو که نتونستم سر بزنمhttp://up.vbiran.ir/uploads/36016143480345435406_2.png

http://up.vbiran.ir/uploads/16369141098170027361_34.pngرضوانک سنا جونم و نسترنجون و غزلی  و کیا جان جبران میکنمhttp://up.vbiran.ir/uploads/16369141098170027361_34.png

http://up.vbiran.ir/uploads/39179145211153041840_2.pngو دیگه اینکه کلاس جبرانی های عزیزتموم شدنhttp://up.vbiran.ir/uploads/39179145211153041840_2.png

http://up.vbiran.ir/uploads/17307141098170040470_33.pngو لباس فرم مدرسه جان رو سفارش دادمhttp://up.vbiran.ir/uploads/17307141098170040470_33.png

http://up.vbiran.ir/uploads/21764141098169737466_19.pngو در مود اتفاقی از کلاس پیش نیاز باید یه چیزایی بگمhttp://up.vbiran.ir/uploads/21764141098169737466_19.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngو همینطور کانال تلگراممون=timarestan_banaf@http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/43103141098170245152_48.pngو تولد بیتاییم و بهار عزیزم در 19 شهریور و تولد مسی 20 شهریورhttp://up.vbiran.ir/uploads/43103141098170245152_48.png

http://up.vbiran.ir/uploads/644114521118235319_1.pngو عمه جان عزیز و عروسی دیروز و..... http://up.vbiran.ir/uploads/644114521118235319_1.png

http://up.vbiran.ir/uploads/36088141098170225316_45.pngدر کل بدویید ادامه مطلبhttp://up.vbiran.ir/uploads/36088141098170225316_45.png
Image result for ‫خدافظ تابستان‬‎

http://up.vbiran.ir/uploads/21732142084130020314_43199141098169610749_16.pngلباس فرم مدرسه جـانــ این شکلیهـ:http://up.vbiran.ir/uploads/21732142084130020314_43199141098169610749_16.png

عکس بعدا خخخخخخخ

http://up.vbiran.ir/uploads/13137145230117735778_7.pngاین عکس مال بارانه اخه مال من هنوز امااده نیستhttp://up.vbiran.ir/uploads/13137145230117735778_7.png

http://up.vbiran.ir/uploads/28562141098169844803_23.pngبعدش اتفاق کلاس پیشنیاز این بود که شادی به ما نیومدهhttp://up.vbiran.ir/uploads/28562141098169844803_23.png

http://up.vbiran.ir/uploads/38489143480345435484_3.pngاخه دقیقا توی جسهی دوم آقای مجید پناه عشق رو عوض کردنhttp://up.vbiran.ir/uploads/38489143480345435484_3.png

http://up.vbiran.ir/uploads/44312143480345523433_4.pngو جاش اقای لامع زاده رو گذاشتن که کاملا برعکس اخلاقایت اقای عشقهhttp://up.vbiran.ir/uploads/44312143480345523433_4.png

http://up.vbiran.ir/uploads/709814521115314752_4.pngهرچند مسخره بازیامون در باره ایشان باعث خنده شده!http://up.vbiran.ir/uploads/709814521115314752_4.png

http://up.vbiran.ir/uploads/31405145230117741446_8.pngعاغا ایشان که  وارد شد اولش داد زدند: ساکتتتتتتتتhttp://up.vbiran.ir/uploads/31405145230117741446_8.png

http://up.vbiran.ir/uploads/24663141098169825340_18.pngما همه این شکلی:http://up.vbiran.ir/uploads/24663141098169825340_18.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngچون در اون لحظه سکوت جان حاکم بود!http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/26027141098170228729_49.pngاصلا یه وضعیhttp://up.vbiran.ir/uploads/26027141098170228729_49.png

http://up.vbiran.ir/uploads/23190141098169943293_29.pngبعد اینا رو ولش گفت من لامعزاده هستم دبیر علموتونhttp://up.vbiran.ir/uploads/23190141098169943293_29.png

http://up.vbiran.ir/uploads/18044145230117636067_5.pngکل کلاس با هم:چی چی زاده؟http://up.vbiran.ir/uploads/18044145230117636067_5.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngاصلا خودمون غش کردهب ودیم از هماهنگی مون واقعا ته خنده بودhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/17307141098170040470_33.pngاییشان هم فرمودند لامع یعنی پر نور و نوانی و نمیدنم چی چی!http://up.vbiran.ir/uploads/17307141098170040470_33.png

http://up.vbiran.ir/uploads/16642141098169819421_22.pngاونقدر گفت گفت گفت که همه کلافه بودیمhttp://up.vbiran.ir/uploads/16642141098169819421_22.png

http://up.vbiran.ir/uploads/19511141098169633756_17.pngبعد روژینا بهرام پـــــور گفت: باش مرسیhttp://up.vbiran.ir/uploads/19511141098169633756_17.png

http://up.vbiran.ir/uploads/19011145211006414470_41904141098169839653_20.pngما همه:آخیششششhttp://up.vbiran.ir/uploads/19011145211006414470_41904141098169839653_20.png

http://up.vbiran.ir/uploads/1746714109816951004_12.pngاین نور به صورتت بباره روژینااااااhttp://up.vbiran.ir/uploads/28511141098169624565_13.png

http://up.vbiran.ir/uploads/21166141098169626275_15.pngعاغا راستی با این روژینا دوست شدم دختر بدی نیستاااhttp://up.vbiran.ir/uploads/21166141098169626275_15.png

http://up.vbiran.ir/uploads/28562141098169844803_23.pngبگذریم ،بعد من پرسیدم:ببخشید اقای مجید پناه چی شدن؟http://up.vbiran.ir/uploads/28562141098169844803_23.png

http://up.vbiran.ir/uploads/21732142084130020314_43199141098169610749_16.pngآقای پر نور: دوست داریرد اون برگرده؟http://up.vbiran.ir/uploads/21732142084130020314_43199141098169610749_16.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngنارین(از بروبچ کلاس):راستش اره خیلی!http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/6100141098170022923_32.pngاقای پرنور: منم خیلی مهربونم البته .راستی دبیر تیزهوشان هم هستم!http://up.vbiran.ir/uploads/6100141098170022923_32.png

http://up.vbiran.ir/uploads/1136141098170032813_35.pngمبینا(بغل دستیم) خیلی خیلی آروم گفت: مشک آن است که خود ببویدhttp://up.vbiran.ir/uploads/1136141098170032813_35.png

http://up.vbiran.ir/uploads/21764141098169737466_19.pngآقای پر نور هم فک کنم شنید چون گفت:البته تعریف از خود نباشهhttp://up.vbiran.ir/uploads/21764141098169737466_19.png

http://up.vbiran.ir/uploads/24663141098169825340_18.pngپ.ن.پ تعریف از منهhttp://up.vbiran.ir/uploads/24663141098169825340_18.png

http://up.vbiran.ir/uploads/43199141098169610749_16.pngخلاصه اینا تموم شد و امتحانا رو م دادیم همشون 17 شهریور تمو شدhttp://up.vbiran.ir/uploads/43199141098169610749_16.png

http://up.vbiran.ir/uploads/38466142865610228921_43103141098170245152_48.pngبعد اینکه با فرناز و ملیکا وباران و میسا(میسا دوست بارانه)http://up.vbiran.ir/uploads/38466142865610228921_43103141098170245152_48.png


http://up.vbiran.ir/uploads/40740141098170220440_47.pngیه کانال تلگرام زدیم(تیمارستان بنفش):http://up.vbiran.ir/uploads/40740141098170220440_47.png

timarestan_banaf@

http://up.vbiran.ir/uploads/34974141098170231724_43.pngعضو شدن نشانه ی شعور و شخصیت شما ستhttp://up.vbiran.ir/uploads/34974141098170231724_43.pnghttp://up.vbiran.ir/uploads/709814521115314752_4.pngبعد اینکه 19 شهریور(دیروز) تولد بیتایی بود و همینطور تولد بهارhttp://up.vbiran.ir/uploads/709814521115314752_4.png

http://up.vbiran.ir/uploads/16369141098170027361_34.pngاینا توی یه یه روز به دنیا اومدن منم زنگ زدم بیتا و تبریک گفتمhttp://up.vbiran.ir/uploads/16369141098170027361_34.png

http://up.vbiran.ir/uploads/6100141098170022923_32.pngالبته متاسفانه خودش میدونست تولدشه و اصلا سوپرایز نشد!http://up.vbiran.ir/uploads/6100141098170022923_32.png

http://up.vbiran.ir/uploads/38466142865610228921_43103141098170245152_48.pngصبحش هم تو کلاس زبان که به بهار تبریک گفتمhttp://up.vbiran.ir/uploads/38466142865610228921_43103141098170245152_48.png

http://up.vbiran.ir/uploads/41904141098169839653_20.pngبعد اینکه دیروز 19 شهریور مهمون داشتیم نتوننستم برم پیش بیبیتhttp://up.vbiran.ir/uploads/41904141098169839653_20.png

http://up.vbiran.ir/uploads/21166141098169626275_15.pngولی بیتا خودش اومد و کلی شاد شدیم رفتhttp://up.vbiran.ir/uploads/21166141098169626275_15.png

http://up.vbiran.ir/uploads/17933141098170238351_46.pngبعد 13 شهریور عروسی بودمhttp://up.vbiran.ir/uploads/17933141098170238351_46.png

(دختر عمه ی دختر خالَم:| با پسر عمه ی دختر خاله ام)

یا به عبارتی دیگر دختر عمه زاده ی مامانم با پسرعمه زاده ی مامانم

http://up.vbiran.ir/uploads/6100141098170022923_32.pngیکم قاطی پاطیه ولش کنید شماhttp://up.vbiran.ir/uploads/6100141098170022923_32.png

http://up.vbiran.ir/uploads/40740141098170220440_47.png17 هم عروسی بودم بازم!http://up.vbiran.ir/uploads/40740141098170220440_47.png

http://up.vbiran.ir/uploads/709814521115314752_4.pngاین بار عروسی بردار شوهر دختر عمومhttp://up.vbiran.ir/uploads/709814521115314752_4.png

در کانی سفید
http://up.vbiran.ir/uploads/34974141098170231724_43.pngخدایی عروسی باحالی بود مخصوصا رقص کردی  خیلی عالی بودhttp://up.vbiran.ir/uploads/34974141098170231724_43.png

http://up.vbiran.ir/uploads/43103141098170245152_48.pngو اما آشنایی با یک عدد وروجک http://up.vbiran.ir/uploads/43103141098170245152_48.png

http://up.vbiran.ir/uploads/4248214521115312239_1.pngیه پسر کوچولوی ناز دوست داشتنی"سام"http://up.vbiran.ir/uploads/4248214521115312239_1.png

یک عدد فندق که موهای سیاه که تا رو شونه اش میاد و خیلی لخته

http://up.vbiran.ir/uploads/3548214523844219781_8.pngو چلو چشاش هم چتری  و خیلی خوشتیپhttp://up.vbiran.ir/uploads/3548214523844219781_8.png

http://up.vbiran.ir/uploads/21166141098169626275_15.png سر هم لی ناز با یه تیشرت سفید زیرش اصلا عشق بودد عشقhttp://up.vbiran.ir/uploads/21166141098169626275_15.png

http://up.vbiran.ir/uploads/6100141098170022923_32.pngمنم اجازه گرفتم عکس ازش بگیر شارژ گوشی مادر گرمی تموم شدhttp://up.vbiran.ir/uploads/6100141098170022923_32.png

http://up.vbiran.ir/uploads/39179145211153041840_2.png ولی کلی باهاش دوست شدم http://up.vbiran.ir/uploads/39179145211153041840_2.png

بعد از عروسی به پیشنهاد داده شهین و داده شیدا همراه اونا

و کاک اکبر و کاکا رشید (اینا همشون بچه های عمه ای  که فوت  کرده)

+عمو ناصر هدیه و پسر کسرا

http://up.vbiran.ir/uploads/34974141098170231724_43.pngرفتم جیرانمینه و خیلی خندیدم عصرونه اونجا خوردیمhttp://up.vbiran.ir/uploads/34974141098170231724_43.png

http://up.vbiran.ir/uploads/19011145211006414470_41904141098169839653_20.pngکلی خندیدم از دست کاک اکبرhttp://up.vbiran.ir/uploads/19011145211006414470_41904141098169839653_20.png

http://up.vbiran.ir/uploads/21732142084130020314_43199141098169610749_16.pngمامانم به کاکا اکبر: یه عروسی بگیر حوصلمه مون سررفتهhttp://up.vbiran.ir/uploads/21732142084130020314_43199141098169610749_16.png

http://up.vbiran.ir/uploads/43199141098169610749_16.pnghttp://up.vbiran.ir/uploads/21764141098169737466_19.pngکاک اکبر:باشه اصلا قبول ! عروسی میگرم ولی زن نمیگریمhttp://up.vbiran.ir/uploads/21764141098169737466_19.pnghttp://up.vbiran.ir/uploads/43199141098169610749_16.png

http://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.pngحالا این به کنار نشستیم تاریخ عقد براش مشخص میکنیمhttp://up.vbiran.ir/uploads/8351141098169937297_25.png

http://up.vbiran.ir/uploads/709814521115314752_4.pngاصلا یه وضعیhttp://up.vbiran.ir/uploads/709814521115314752_4.png

در کل خوش گذشت بعدش اومدیم سقز جان خودمون

بعدش امشب گزارشگر من و تو

 از مراسم شکر گذاری برداشت گندم سقز جان جان گفت

http://up.vbiran.ir/uploads/15664145379815130732_2.pngو فیلمی نشان داد  ما هم کلی ذوق مرگ شدیمhttp://up.vbiran.ir/uploads/15664145379815130732_2.png

http://up.vbiran.ir/uploads/6100141098170022923_32.pngکلی هم گشتیم واسه بابا بزرگ و دایی محسنhttp://up.vbiran.ir/uploads/6100141098170022923_32.png

http://up.vbiran.ir/uploads/6100141098170022923_32.pngولی پیدا نشدنhttp://up.vbiran.ir/uploads/6100141098170022923_32.png

بعد این روزا حسابی مشغول داب اسمش ساختن با بروبچ محلیم


http://up.vbiran.ir/uploads/644114521118235319_1.pngبعد امروز هم تولد مسی کچله(مسلمهه)http://up.vbiran.ir/uploads/644114521118235319_1.png

بهش زنگ زدم تبریک بگم آجی کوچولوش(مژده)جواب داد:

http://up.vbiran.ir/uploads/23190141098169943293_29.pngمن:مُژده مسی هست؟http://up.vbiran.ir/uploads/23190141098169943293_29.png

http://up.vbiran.ir/uploads/24663141098169825340_18.pngمژده:اولا که مسی نه و مسلمه خانوم ! دوما چی کار دارید شوما بهش؟http://up.vbiran.ir/uploads/24663141098169825340_18.png

http://up.vbiran.ir/uploads/19011145211006414470_41904141098169839653_20.pngمنم هول شدم گفتم:تولدمه میخواد تبریک بگهhttp://up.vbiran.ir/uploads/19011145211006414470_41904141098169839653_20.png

http://up.vbiran.ir/uploads/17307141098170040470_33.pngمژده: فکر کنم زیاد حالتون خوب نیسhttp://up.vbiran.ir/uploads/17307141098170040470_33.png

http://up.vbiran.ir/uploads/33986141098169915244_31.pngمسی از اون ور: مژده کیع؟http://up.vbiran.ir/uploads/33986141098169915244_31.png

http://up.vbiran.ir/uploads/6060143480345411605_1.pngمِژده: خانومی ک ادعا میکنه دوستتهhttp://up.vbiran.ir/uploads/6060143480345411605_1.png

http://up.vbiran.ir/uploads/6100141098170022923_32.pngمن:http://up.vbiran.ir/uploads/6100141098170022923_32.png

http://up.vbiran.ir/uploads/39179145211153041840_2.pngبلاخره مسی گرفت و تبریک عرض نمودم کلی ذوق کردhttp://up.vbiran.ir/uploads/39179145211153041840_2.png

http://up.vbiran.ir/uploads/6100141098170022923_32.pngولی خدای اینا چینhttp://up.vbiran.ir/uploads/6100141098170022923_32.png

http://up.vbiran.ir/uploads/21764141098169737466_19.pngمن که در برابر دهه نودی حسابی کم آوردم و خوشحالم کهhttp://up.vbiran.ir/uploads/21764141098169737466_19.png

http://up.vbiran.ir/uploads/16369141098170027361_34.png یه نسل اینقدر باهوشتر از ما داره میاد!http://up.vbiran.ir/uploads/16369141098170027361_34.png


http://up.vbiran.ir/uploads/38466142865610228921_43103141098170245152_48.pngایول بهشون واقعا!http://up.vbiran.ir/uploads/38466142865610228921_43103141098170245152_48.png


http://up.vbiran.ir/uploads/40740141098170220440_47.pngاین چند روز خیلی باحال بود همش جشن پشت جشن!http://up.vbiran.ir/uploads/40740141098170220440_47.png

http://up.vbiran.ir/uploads/6100141098170022923_32.pngعمه حمیده ی گرامی عزیزم که هر هفته زنگ میزنه میگم فردا پس فردا یمامhttp://up.vbiran.ir/uploads/6100141098170022923_32.png

http://up.vbiran.ir/uploads/36016143480345435406_2.pngواسه همین هر چی برنامه سفر داشتیم دود شد رفت هواhttp://up.vbiran.ir/uploads/36016143480345435406_2.png

http://up.vbiran.ir/uploads/26027141098170228729_49.pngخوب بیا دیگه اخه عمه جان!http://up.vbiran.ir/uploads/26027141098170228729_49.png

http://up.vbiran.ir/uploads/43103141098170245152_48.pngبعد قراره 2-3 روزی بریم تهران(:http://up.vbiran.ir/uploads/43103141098170245152_48.png

دیگه ببینیم چه شود

http://up.vbiran.ir/uploads/17933141098170238351_46.pngراستی توروخدا چنل تلگراممون عضو بشین تو اول پست هستhttp://up.vbiran.ir/uploads/17933141098170238351_46.png

و اینکه من در ایام مبارک مدرسه نمیام

فعلا بای(:


#برمیگردم_کارتون_دارم(:

     
×CM()   

نمایش نظرات 1 تا 30
https://www.uplooder.net/img/image/38/5774100f8834c7543aec120d985f983e/webhamiar.png