تبلیغات
♥دفتر خاطرات پرتقالی♥ - موکوتاه:) ♥دفتر خاطرات پرتقالی♥ - موکوتاه:)
http://www.uplooder.net
موکوتاه:) 


با درود فراوان 整理 のデコメ絵文字حالتون چطوره؟خوبید دوستان جـان؟

 راستش مدتی بود که まるまる のデコメ絵文字 بنده شدیدا در جنگ با هیولای بد جنسی به نام#موخوره بودم

تا اینکه طی اقدامی کاملا یهویی یهویی تصمیم به کوتاه کردن 文具だよ。ハサミ のデコメ絵文字موهای گرامی گرفتیم

و در تاکسی مادر بزرگوار کلی باهام حرف زد که من موکوتاه خیلی بهم میاد

(روش متشابه تمامی مادران سراسر دنیا برای دوگوش بالای ما سر ما نهادن動物だよ。ウマ のデコメ絵文字)

و موخوره است و باید بزنم وگرنه کچل میشویم و کلی حرفای دیگر

که باعث شد بنده خام خام شوییم顔文字(///∇///) のデコメ絵文字 و بگوییم چشم:)

و به آریشگاهی ک -از از وقتی یادمه قاتل موهام بوده顔文字 のデコメ絵文字-  قدم نهادیم

بعد قسمت تلخ ماجرا اینجاست که وقتی موهای بزرگوار داشتن به زحمت تا آرنجم میرسدین

وقت کوتاه کردنشون شد و آریشگر میفرمود که موهام خیلی لَخت و پر پشته

هیی دیگه موهامو که نگاه کرد دید موخوره تا تهش نفوذ کرده =?utf-8?B?44KG44KL44G144KP?= のデコメ絵文字و مرتبا کوتاه کرد

حالا تا زی رگوشمان میباشد و چتری های رومخ:|

به این شکل+چتری


اما از آنجا که بنده یک عدد دختر رنگی رنگی میباشم

و رنگی رنگی یعنی زندگی شاد،از موکوتاه بودنمان نهایت استفاده را میبریم

اصلا از قدیم گفتن:

توپ تانگ کودتا   دخترفقط مو کوتاه

پ.ن:بهار مرتبا میفرماید:سقز،بوکان و اهواز دختر فقط مودراز:|


     
×CM()   

https://www.uplooder.net/img/image/38/5774100f8834c7543aec120d985f983e/webhamiar.png